Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
toout. Op den leeftijd , waarin onze kleinen zich
bevinden, verliezen zij spoedig den lust tot in-
spanning , en hier naar moet men zich met wijze
voorzigtigheid schikken. Vooral zij het u een
stelregel, met gestrengheid daarop te staan, dat
zij ,alles, wat zij spreken , duidelijk en hoorbaar
voortbrengen."
»Hoe kon ik tot dus verre toch zoo verblind
zijn ! thans is het mij, als ging er een nieuw,
helder licht voor mijnen geest op. Voorzeker,
die voorloopige oefening moet den iinderen nader-
hand het vlugge lezen en spreken, als ook het
regte schrijven niet weinig verligten."
» Dat geloof ik , Jufvrouw ELBAS."
» Waarlijk het berouwt mij niet, dat ik een wei-
nig in uwe deur heb staan luisteren. Eerst wil-
de ik aanstonds omkeeren, goed dat ik mij be-
dacht heb. Ik zeg u hartelijken dank voor uwe
moeite."
X.
HOE MARIA HARE KINDEREN
LEERDE ZIEN.
Menige moeder, die dit leest (en ik wenschte,
dat zeer velen dit deden) zal misschien de han-