Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
<Ie scliool, zonder eenen enkelen klank juist en dui-
delijk te kunnen uitspreken."
»Wel, wel, Jufvrouw albrecht, wat zal ik
zeggen, heeft dat werkelijk uw dochtertje ge-
schreven? dan schrijft zij waarlijk heter dan nxija
knaap van twaalf jaren."
»Daar ziet gij het nu, dat men der nieuwe
leerwijze groot onregt aandoet, ik noem de moe-
der gelukkig, die er zoo veel van verstaat, dat
zij aan de lieve kleinen eenig voorloopig onderrigt
kan mede deden. Waar zulks plaats vindt,'zul-
len zij nuttig worden hezig gehouden, niet zoo
onverstandig opgroeijen, en met oneindig meer
voordeel eenmaal de school bezoeken. Daarenboven ,
Jufvrouw elbas, wij hebben vele kinderen; die
zoo vroeg te laten leeren, zou ons meer kosten,
dan onze omstandigheden toelaten; ook dit is
eene reden, waarom ik mij zelve zoo met hen
bezig houde."
»Jufvrouw albrecht, Ik hen regt blijde, dat
ik u juist aantrof bij uwe oefeningen, en zoo
veel zeg ik u, nog heden vang ik aan, mijnen
kinderen a, e , o , 6a, ma voor te spreken. De
moeite is toch zoo groot niet, en wordt althans
rijkelijk vergoed door het nut, hetwelk er oogen-
schijnlijk uit voortvloeit."
»Blijf getrouw aan uw voornemen, eq kan ik
u eenigzins van dienst zijn, dan zult gij mij altijd
gereed vinden. Mag ik u te gelijk al aanstonds den
raad geven, om niet te overdrijven, en het kind
slechts zoo lang bezig tc houden, als het lust be-
6