Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
of onjuist uitspreken enz. Herinner het u sleclits ,
hoe jammerlijk het klinkt, wanneer zij in latere
jaren alles zoo gebrekkig voortbrengen, terwijl zij
met u in gesprek zijn , of u iets voorlezen."
»Dat is waar. Jufvrouw albrecht!"
»En aldus vroeg geoefend, wordt daardoor den
kinderen het verder leeren veel gemakkelijker ge-
maakte Welk eene verligting ziet zich vooral onze
onderwijzer aangebragt." ^
» Zwijg mij toch van den nieuwen onderwijzer ,
ik prijze den voorgaanden meester. Bij dien leer-
den de kinderen lezen, schrijven en wat rekenen,
eu dit is voor hen genoeg."
»Naar ik zie, leeren zij zulks thans even zeer,
en wel veel aangenamer en in een' veel korteren
tijd. Waar het kind vroeger jaren toe noodig had ,
dac leert het nu in maanden. Te gelijk moeten zij
er thans bij denken, en worden hunne verstande-
lijke vermogens meer geoefend.
»Wanneer men mij maar met al dat nieuwe
niet lastig valt! Iloe toch kan iemand lezen en
schrijven leeren, wanneer men hem altijd slechts
a, e, ha^ be voorschreeuwt ?"
» Dat zij het leeren kan ik u bewijzen uit het
schrijiboek van mijn leentje , en deze regels
heeft zij nog wel uit haar zelve in huis geschre-
ven. Maar dat in de school zoo dikwijls het a ,
e, o, au enz. moet herhaald worden, daarover
heeft zich onze nieuwe onderwijzer reeds dikwijls
en bitter genoeg beklaagd. Doch wie zyn daarvan
de schuld ? De kinderen komen meest allen in