Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
»Nu, het verwondert mij niet weinig, Jufvrouw
albrecht, dat gij met uwe kinderen zoo dwaas
omspringt," sprak op zekeren tijd een harer
buurvrouwen, die zacht was binnengetreden, en
alles mede had aangehoord. »Neen, zoo iets heb
ik nimmer of nooit meer bijgewoond. Ik ben veel
meer regt in mijn schik, wanneer dat kleine volk-
je mij in rust laat. Neen-, neen ook. Eerst snapt
gij, even als onze nieuwe schoolmeester, uwe
kinderen allerlei vreemde geluiden voort, dan
springen de anderen als bezetenen op u los , en
hangen van alle kanten aan uwen hals. Neen,
neen — wat men al niet beleven moet!"
»Beste Jufvrouw elbas," antwoordde maria, » ik
vind er nu eenmaal mijn genoegen in, mij dikwijls
vriendelijk met mijne kinderen te onderhouden."
»Ja, meu heeft ook altijd zoo maar tijd om
te praten en te snappen. Nu eens moet ik mij
over mijnen man , dan weer over mijne kinderen
ergeren. Tijd en lust ontbreken vaak."
» Kinderen, speelt zoo lang in de andere ka-
mer, tot ik u roep ," viel maria hier in; »doch
houdt op de kleinsten toch goed opzigt."
»Gelijk gezegd is, ik moet mij te dikwijls er-
geren, zoodat het mij niet mogelijk is, immer
vriendelijk te zijn. En waartoe zal ook dat beu-
zelen met de kinderen helpen?"
»Ik dacht niet, dat ik met de mijnen beuzelde.
Overigens weet ik niet, of het u aangenaam is,
wanneer i^we kinderen stotteren, stamelen, on-
duidelijk spreken, de sijllaben slechts ten halven