Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
haalde gedurig die toonen; en o! welk eene vreug-
de doorstroomde haar hart, zoo dikwijls zij be-
merkte, dat het kind dezelve nasprak. De zeker-
heid, dat het, door middel van het gehoor,
eenen klank wist op te vangen , en door de werk-
tuigen der spraak terug te geven, verzoette zoo
vele slapelooze nachten , en vergoedde de tallooze
zorgen en moeiten, die zij had aangewend. —
INu ging zij aanhoudend voort, de door het kind
zelf voortgebragte klanken e, o, w en e hetzel-
ve dikwijls en duidelijk te herhalen, en voor te
spreken. Uoe geheel anders . hoe oneindig beter
handelde zij dus , dan zoo vele moeders, die , in
plaats van hai'e lievelingen op deze wijze te oefe-
nen, hen in dien vroegeren leeftijd, even als wa-
ren zij jonge hondjes, op allerlei kunstjes plegen
af te rigten. Het duurde dan ook niet lang , of
maria's kinderen leerden als van zelf de letters
6, niy V, w^ h an d met de klinkers a, e, o,
u en i verbinden. Eiken dag herhaalde zij dan
haren les: »zeg a, o, w, mijn kind!'' — »Goed.
Zeg nu 6e." (Hierbij rigtte zij het gezigt des
kinds zoodanig, dat het de gesteldheid der lang-
zaam bewegende spraakwerktuigen moest opmer-
ken.) »Zeg nu me y we^ da ^ ha* Zeg a! —
Zoo mijn hartedief! Nu 6a, ma ^ wa ^ da ^ ha
enz. Nu a6 , e/w, ew , eh , ed; nu , uw ^
uw ^ uh j ud. Nu door elkander e6, 6e, muy
um^ enz." Op dezelfde wijze handelde zij met de
letters w, I f t s, scA, welke den kindereu
merkelijk zwaarder vielen, en een veelvuldig,