Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
doel; daarbij groeiden zij in de eerste vier n»aan-
den huns levens buitengewoon snel. Zoo lang
deze toestand duurde, kon mauia hun geen lach-
je afdwingen , de zinnen zeiven schenen daartoe
nog te weinig ontwikkeld. Zoo spoedig zij even-
wel aanvingen, op het huisraad, bijzonder op
schitterende dingen, gelijk licht, goud en zilver,
meer bijzonder hunne aandacht te vestigen, of
naar dezelve te grijpen ; zoo spoedig zij naar de
verschillende toonen , die er voortgebragt werden,
hoorden, de spijze overeenkomstig hunnen bij-
zonderen smaak onderscheidden — zoo spoedig be-
merkte ook 3iaria , dat de geest begon te ontwa-
ken. Gewoonlijk beproefden zij dan ook voor het
eerst te zitten, te kruipen ea te staan, waarbij
de zorgvuldige moeder hen wel ondersteunde,
zonder evenwel het leeren loopen met geweld te
willen dwingen. Daarentegen wendde zij bij het
landen krijgen de hoogste zorgvuldigheid aan, om
hare dierbare kleinen voor elk nadeel te behoeden.
Omdat zij evenwel van een' krachtigen ligchaams-
bouw waren, zoo ging ook deze gevaarlijke tijd
steeds gelukkig voorbij, want veelal breken juist
dan de tanden vroegtijdig en met smart door,
wanneer de kinderen te wai*m gedekt en gekleed
zijn. Ras gaven zij hunne luide vreugde te ken-
nen , wanneer maria de kamer binnen trad, of
maakten door schreijen liun verdriet openbaar,
als men hen lang alleen liet; ras begonnen zij
enkele verschillende klanken voort te brengen.
Deze eerste toonen Vvaren e en a. Maria her-