Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
75
om Hern zoodanig te vormen , dat llij voorspoedig
opwies, en gesterkt werd in den geest, en ver-
vuld met wijsheid. »Neen," sprak zij dikwijls
bij haar zelve, »onze kinderen moeten niet alleen
ouder en grooter , maar ook verstandiger worden.
Ligchaam en geest dienen eenen gelijken vasten
tred te houden, want beiden behooren tot den
mensch. Aan de diep beklagenswaardige kinde-
ren, die onlangs onze woning bezochten, heb
ik het spreekendst voorbeeld, hoe de moeders
gewoonlijk opvoeden, en toch evenwel niet op-
voeden moeien* Maar heb ik de kracht tot eene
betere vorming der mijnen? Gij," en hierbij
sloeg zij het oog in kinderlijk vertrouwen op-
waarts , »gij, die met uwen zegen mij tot dus
verre begunstigd hebt zult mij ook verder bij-
staan, hemelsche Vader! Ik wil op den verschil-
lenden aanleg mijner kinderen acht geven, en over-
eenkomstig dezelve mijne leiding en opvoeding in-
rigten, maar niet de wijze verordening der natuur
voorbijzien , of die overijld voor uit streven. Geef
gij daartoe, o Ueer, uwen bijstand, opdat mijn
pogen met het besie gevolg bekroond worde!"
Aanvankelijk waren maria's kinderen, gelijk
van zelf spreekt, even als alle andere kinderen,
en kenden geene andere» dan dierlijke behoeften.
Zij aten, zij dronken, en wanneer deze ligchaams-
nooden vervuld waren , dan sliepen zij weer in.
Gevoelden zij honger of eenig ander ongemak, dan
gaven zij zulks door hun schreijen te kennen.
Alle bewegingen waren nog zonder vastheid en