Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 73
: daar neerzitten, als waren zij verstandeloos, o! —
(j Nu , gij moest slechts eenmaal een paar dagen in
li de school toehooren
»Maar vele kinderen leeren als van nature zeer
i zwaar; dat kunnen toch de moeders niet hel-
I pen?"
» Zeker niet. Doch in de meeste gevallen heeft
i! men de ontwikkeling des verstands van de vroeg-
II ste jeugd af aan verwaarloosd, en het kind even
il als het lieve vee laten opwassen, liet verslindt
j' den appel en de peer, zonder een enkele maal
{ gehoord te hebben, hoe zich beide boomen van
elkander onderscbeiden. liet ziet den boom
^ slechts aan, om te welen, hoe lang het nog du-
1 ren moet, vóór het wederom van denzelveu eten
! kan."
»Dit is in der daad diep te betreuren. Ik wil
daarom zelve leeren over alles , wat zoo wel het
huiselijk leven als de natuur aanbiedt, ernstiger
|i na te denken, om mijne kennis te vermeerderen,
i zoo zal ik onzen lievelingen des te meer n.uttig
I kunnen zijn."
»Doe dat, beste vrouw. O indien alle moeders
door die begeerte bezield werden, en door het
innerlijk gevoel harer harten gedreven, zich met
hare kleinen dikwijls en veel onderhielden; waar-
! lijk ik zou meenen, dat er van de zeven kinderen
zeker vijf den onderwijzer oneindig minder moeite
zouden geven !"
»Nu, mijn beste albrkciit , gij kent mij, ik
wil beproeven , wat in mijn vermogen is. God