Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
moeten sleclits met de school medewerken, en
dit kunnen zij. Men zorge, dat de kleinen hun-
nen tijd niet verbeuzelen maar zh:h beheorlijk
voorbereiden voer de school. Men onderdrukke
nimmer hunnen geest, maar ontwikkele deszèlfs
vermogens, door hen opmerkzaam te maken op
alles , wat de stille woning oplevert en de natuur
in zich bevat, door ben tot verstandig nadenken
aan te sporen. Hoe groote aanwinst zullen zij al-
dus verkrijgen. Eq men vergete dan ook het lig-
chaam niet. Men zoeke het meer te versterken ,
en het zintuig des gezigts , des gehoors , des ge*
voels enz. meer te oefenen. Men trachte de
ontwakende zucht tot werkzaamheid verstandig Ie
besturen, en dus haar noch te dooden, noch door
onverstandlgen ijver op deü dwaalweg te brengen.
Zoo heeft men gedaan, wat men vermag. Hoe
werkt men aldus den onderwijzer in de hand en ver-
ligt zijne zware taak. Dan moet het eene ware
vreugde wezen , zich aan het onderrigt der kinde*
ren toe te wijden ; dan zullen de vruchten niet
uitblijven, maar overvloedig wezen, en de aange-
wende moeite beloonen !"
»Is waarlijk de taak van onderwijzer zoo zwaar?
Ik meende, gij mij altijd gezegd hebt, dat onze
nieuwe meester met de kinderen zoo liefderijk
omgaat, en dat zij zoo veel en gaarne bij hem
leeren
»Dit is ook waar. Maar zou hij daarom van al-
len genoegen hebben ? Die onnoemelijke moeite
cn het verdriet, dat hij heeft, \^anneer velen