Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
\ingcrs opent, gelijk ongeduldige kinderen doen?
Op het land evenwel is men, God lof! toch ver-
standiger."
»Alles op deze veereld heeft zijne beide zijden.
Mogen wij dan al buiten minder geleerde dwazen
hebben, menig tegenstuk tot de ruwheid van het
meisje onzes vroegeren huisheei's kunnen wij toch
in het dorp gemakkelijk vinden. En aan wie ligt
de schuld ? —- aan de ouders, en vooral aan de
moeders."
»Gij mannen oordeelt aanstonds zoo hard,"
sprak thans maria, terwijl zij haren albrecht
vol innige liefde aanstaarde. »O blik rondom u,
en zie hoe vele vrouwen zich moeten afslooven ,
enkel om het dagelijksch brood te verkrijgen! Hoe
zullen zij zich met hunne kinderen bemoeijen;
dezen ontbreekt het aan tijd, genen aan de noodi-
ge kennis."
»Maria, maria, denk aan ons vroeger gesprek;
men moet het onregt niet door schijnjri-onden
ontschuldigen. Neen , neen , waarlijk ik zeg u ,
het ontbreekt niet aan de magt, maar aan den ern-
stigen wil; vele ouders, en ook vele moeders be-
kommeren zich te weinig om de kinderen. Hierin
ligt het groote kwaad."
»Lieve, beste man, wordt toch niet boos,
wanneer ik u tegenwerp, dat niet alles onwil is; hoe
weinigen verstaan iets van dat verbeterde onder-
wijs."
»Dit is ook niet nóodig. De ouders, en even-
min de moeders behoeven te onderwijzen, zij