Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
zitten zij genoegzame talenten, en is vooral hun
hart wel gestemd? Hoe ontwaren wij hier nala-
tigheid, ginds verkeerde toepassing, elders over-
drijving. Maar, lieve maria, herinner u te gelijk,
wat wij reeds vroeger besproken hebben over de
noodzakelijkheid, dat ouders moeten medewerken.
Denk nog eens aan de kinderen van den lieer
C.... Het meisje schijnt men geheel aan haar
zelve over te laten , doch zich te meer met den
knaap te bemoeijen , althans wat den geest betreft.
Men schijnt hem voor een bijzonder verstandig
kind te houden, laat hem dit misschien gedurig
blijken , en wekt dus reeds vroeg eene hooge mate
van trots bij hem op. Gij hoordet zulks uit zijne
gesprekken. Waartoe die verkeerde rigting ? 3Iea
late het ligchaam zijne regten, verge van den
geest niet te veel, en bedvvinge met kracht elke
zelfverheffing. Wat zal van des Ileeren C... zoont-
je worden? Ilij zal, ook bij allen uitwendigen
schijn, geene belangrijke vorderingen maken,
misschien in den bloei zijner jaren verwelken,
althans eenmaal als een nutteloos lid der mensche-
lijke zamenleving optreden."
»Zulk oene dwaasheid, op die kleine veelwe-
terij trots en ijdel zich te verheffen , is vast een
jammerlijk kwaad. Gelukkig intusschen, dat zij
slechts in de steden voorkomt, waar men niet
schijnt te weten, dat van een' bedorven boom
geene goede vruchten te verzamelen zijn. Of
moet niet eene bloem verdorren , die men steeds
aan de zon blootstelt, en wier knopjes men met de