Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
in onze dagen een onwetend menscli niet langer
kan voortkomen. Wanneer ook al de grootvader,
met zijne weinige kundigheden, het noodige on-
derhoud vond , zoo is zulks thans niet meer het
geval. Eenmaal verbouwden onze voorouders gèene
aardappelen , wie dit nu daarom thans niet doen
wihie, onder voorgeven, dat er immers brood
bestaat, die zou niet meer onder de vei^standige
landlieden gerekend worden."
»Of zeg liever, dat velen bijna handelen gelijk
zekere onverstandige man, die^ aan den morgen
hevig tegen /-ijne vrouw uitvoer, omdat zij door
het openen der vensterluiken maakte, dat het in
de kamer dag werd. Niet weinigen zijn er, die
er hun vooi'deel bij vinden, dat domheid en on-
kunde op aarde blijven voortduren, en daarom
het licht schuwen , wetende dat hunne werken
hoos zijn. Zij staan daar in opentlijke vijandschap
tegen het verbeterd onderwijs, en zouden gaarne
allen invloed der liooge Landsregering wer^n , en
zich van hetzelve meester maken, om het geheel
naar hunnen zin te veranderen , of liever Le ver-
knoeijen en te misvormen."
» Maar wanneer de nieuwe inrigtingen zoo doel-
matig zijn , waarom hooren wij dan nog te veel
klagten over gebrek aan ware geestbeschaving
bij vele kinderen?"
»Wat helpen de beste verordeningen,^indien
zij niet op de regie wijze ten uitvoer worden ge-
bragt? Zijn alle onderwijzers bekwaam, om hunne
gewigtige taak naar behooren te volbrengen 5 be-