Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
» Hun getal was vroeger grooter dan thans,
van dag tot dag bevredigt men zich meer en
meer met de bestaande inrigiingen. Intussclien
blijven sommigen weerstreven, en zulks geschiedt
uit ^e]erlei gronden. Eene voorname reden ligt
daarin, dat meii zich zoo ongaarne van het oude
scheidt en niet begrijpen kan of wil , hoe daa,
wanneer de geheele wereld rondom ons voorwaarts
streeft, zij te gronde moeten gaan, die alleen
willen achterblijven. Men betracht te weinig dat
zoo ware spreekwoord : » als het gelij verloopt»
moei men de bakens verzeilen» Meeningen, reeds
van kindsbeen af ons eigen geworden , oefenen vaak
zulk eenen beslissenden invloed op ons menschen
uit; zonder te onderzoeken, keurt men af, en
doet zulks wel eens op de meest bepaalde wijze- —
Anderen, vooral uit de mindere standen, doen
hunne afkeurende stemmen tegen het uitgebreider
onderwijs hooren, omdat zij hunnen kinderen
daartoe deu behoorlijken tijd niet gunnen, maar
hen liever in hun beroep en in hunnen werkkring
willen gebruiken."
»In der daad, lieve albrecht, schijnt mij dat
halsstarrig vasthouden aan het. oude een groot on-
verstand te zijn. Het is immers den redelijk
denkenden mensch geheel onwaardig zich door
vooroordeelen , waarbij alle nadenken en onderzoe-
ken ophoudt, te laten leiden. Beproeft alle diw
gen, en behoudt het goede ^ is daarom de ge-
gronde uitspraak des Apostels. Wie niet geheel
blind is , moet het duidelijk inzien, dat vooral