Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
G7
i niet IS, zoo als zij behoort. Ik ben dan naauwe-
I lijks in staat, over mijn dagelijksch werk rigtig te
!i denken, veel minder mijne volle aandacht op iets
j gewigtigers te vestigen, of mij met een belangrijk
( boek bezig te houden. Aan den avond vermag ik
bezwaarlijk mijn gebed voor God uit te storten."
»Nu, denk u dan een' ziekelijken tienjarigen
knaap. Welk eene marteling, gedurende eenige
uren van den dag, naar den geest te zijn inge-
spannen, en voortdurend stil te zitten. Waarlijk,
zoo iets grijpt een gezond kind vaak te sterk
aan , wanneer het ten minsten niet na den school-
tijd eene goede beweging neemt."
»Maar wil men in onzen tijd niet te veel?
zijn de bepalingen op onze scholen niet te streng; -
ïs het noodig, dat men reeds zoo vroeg begint,
en den omvang van hetgeen men weten moet,
zoo verre uitstrekt?"
» Van alle overdrijving heb ik een' diepen af-
keer, zij is hoogst schadelijk, eu niet gaarne zou
ik hare verdediging op mij nemen. Maar waar
alles binnen de behoorlijke palen blijft, zijn de
inrigtingen op onze scholen te roemen. Zij zijn
tot stand gebragt in den geest van onzen tijd,
d. i. zij komen overeen met de algemeen plaats
hebbende behoefte , daar immers onze eeuw de
geheele menschlieid meer dan vroeger ziet voor-
waarts streven, en nu ook hetzelfde van eiken
mensch in het byzonder vordert."
»Waarom zijn dan nog zoo velen tegen die
verordeningen, ja klagen óver dezelve?'*
5 *