Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
(iö
haren niet aangenaam zijn kon, spreekt van zelf;
allen waren dan ook verblijd, toen de aanzienlijke
gasten legen den avond weer vertrokken.
»Hoe bevielen u heden de beide kinderen?"
vroeg maria haren albrecht, toen zij hare lieve-
Ifngen ter ruste had gebragt, en nu met hem al-
leen was.
»Mij dunkt, het meisje was ruwer en onaange-
namer 5 dan menigeen uit den minderen stand,
en de knaap sprak met een vertoon van wijsheid ,
als was hij een man van jaren. Ik zou mij voor
de onzen geschaamd hebben, indien zij aldus
wai'en opgevoed, en zich zóó in tegenwoordigheid
van anderen gedroegen. Beide kinderen van den
Heer C.... zijn diep te beklagen."
»Mevrouw scheen niet met u van gelijke meening
te zijn. Met wezenlijken trots verhaalde zij mij,
hoe veel koenraad reeds wist; wel was hij lig-
chamelijk zwak , maar daar legen had aügüSTE
eene des te vastere gezondheid, en wilde van niets
weten, dan van springen en klonteren. De on-
derwijzer zou het met haar wel eenmaal te kwaad
krijgen, doch dan ook van den knaap des te
meerdere vreugde ondervinden."
»Ik geloof het tegendeel. Wanneer ik onderwij-
zer was , dan wilde ik liever een geheel wild, maar
gezond, dan een geleerd maar ziekelijk kind onder-
rigten. Gelooft gij niet, dat het ligchaam eenen
onbegrijpelijken invloed op de ziel uitoefent?"
»Zeker, zeker. Hoe afgemat gevoel ik mij tel-
kens naar den geest , wanneer mijne gezondheid