Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
05
dan nu allen binnengaan ; daar struikelde adgdste
over den drempel, stortte met een' grooten smak
ter aarde , was evenwel aanstonds weer op, greep
nogmaals haren broeder aan, en wierp hem tegen
den grond. Ojk .Maria's kinderen, die de vreem-
de Dame bescheiden begroetten, hadden van haar
veel te lijden, doch door een' wenk hunner moe-
der aangemaand, verdroegen zij zulks geduldig,
en hielden zich terug, zoo veel hun mogelijk
was. AüGüSrE ging intusschen voort, met allerlei
dolle kuren aan te rigten ; duidelijk was het, dat
haar geest niet gevormd , maar veeltaeer jammer-
lijk verwaarloosd was. Den ganschen dag deed zij
hare ouders schande aan, plaagde haren broeder,
en was maria en den kinderen tot last. Maar hoe
geheel anders was het met koenraad , dat arme
kind. Hij scheen voor alles bang te zijn, zette
zich in den meest verwijderden hoek der kamer,
en maakte zulk een jammerlijk figuur, dat maria
hem gedurig met innig medelijden aanstaarde. Zijn
gelaat toonde reeds diepe plooijen, zijne handen
en voeten hadden eene onnatuurlijke kromming,
en zijn geheel uiterlijk was bleek, mager en som-
ber. Terwijl AUGUSTS het onderhoud harer moeder
met maria zoo gedurig voorbarig en onbetamelijk
afbrak, sprak hij , als was het uit een boek geno-
men. Ook maakte hij dan over dit, dan weer over
iets anders zijne^ aanmerkingen , en wel met niet
weinig aanmatiging; hij wist te gelijk zoo veel te
verhalen, dat maria hem slechts nog meer te be-
klagen scheen. Dat »lit bezoek voor haar en de
5