Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
zijne echtgenoole en beide kinderen, koenPxAAD
en AUGüSTE , de een tien , de andere acht jaren
oud. Maria was aanstonds naar buiten gegaan,
om de aanzienlijke gasten , met beleefdheid,
te verwelkomen , en vriendelijk in hare woning
tc noodigen- MeVr. C.... , die eene goedaardige ,
maar te gelijk eenigzins hooghartige Dame was,
scheen nu te aarzelen ; misschien verwachtte
zij wel in een vertrek gebragt te worden,
waar, in stede van behoorlijke orde en net-
heid, het tegendeel plaats had. Hoe geheel werd
zij dus verrast niet alleen door maria's uiterlijk
voorkomen , maar ook door de inrigting harer wo-
ning , de zindelijkheid en de reinheid , die overal
heerschten, enden binnentredende uit eiken hoek
legenblonken. Terwijl albrecht den Ueer C.... ,
op diens begeerte, elders rondleide, om hem de
verbeteringen, van tijd tot tijd gemaakt, aan te
wijzen , voerde 31aria zijne echtgenoole in de
beste kamer des huizes. Maar naauwelijks waren
zij daar een oogenblik gezeten, of er verhief zich
buiten de deur een verschrikkelijk geschreeuw.
Beiden ijlden terug, en vonden de medegebragte kin-
deren , die niet aanstonds met hen binnen waren ge-
gaan , in hevlgen twist. Naauwelijks bemerkte Aü-
GUSTE hare moeder, of zij vloog op haar aan , rukte
maria in der haast eene kom uit de hand, liet
dezelve, als was het bij ongeluk, op den grond
vallen , en verhaalde nu , dat koenraad niet in
huis wilde komen, omdat hij niet durfde. Nadat
eindelijk beiden tot ruste waren gebragt, zouden