Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gl
elk kind een' bijzonderen Scbulsengel had. Kon
men de Goddelijke Voorzienigheid en hare waak-
zame zorg voor de kinderen beter en waardiger
verzinnelijken
»Neen, gewis niet! Met de gedachte aan Ilem ,
den besten Vader, die zelfs het geringste muscbje
niet vergeet, verlevendigt zich mijn moed, en
zinken mijne bezwaren weg."
»Ja, beste vrouw , zoo moet het zijn, want ik
herhaal het, veel , zeer veel vermag de mensch,
wanneer hij op God vertrouwt, en zich inspant.
Wachten wij ons slechts, dat wij ons geene ver-
keerde denkbeelden van Gods vaderzorg maken.
Goven zich niet velen aan een lijdelijk toeverzigt
op llem over, even als of zijne hand ten hunnen
gevalle wonderen doen, cn door buitengewone
tusschenkomsten den noodigen bijstand zou aan-
brengen. Is het niet reeds wonderbaar genoeg,
dal Ilij ons zoo vele middelen en gelegenheden
verschaft, tn te gelijk het versland geeft, om ze
nuttig aan te wenden."
»De mensch moet met God medewerken. Voor-
zeker , indien ik den kleinen jacob altijd op zijn
stoeltje liet zitten , en onzen johan den ganschen
dag in de woonkamer opsloot, hen niet in de
vrije lucht hield , noch hunne krachten en ledema-
ten door eene geschikte beweging oefende, zij
zouden niet van zulk een' gezonden en krachtigen
ligchaamsbouw zijn."
»Wijst de natuurons niet aan, hoe beweging met
haren eisch overeen komt? Aanschouw de jonge die-