Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
»Lieve albrecht, vonnis niet zoo hard!"
Is het wel een wonder, dat bij zulk eene op
passing het beengestel verwrongen, de ledematen
verbogen of gekwetst worden, aanborstigheid
ontstaat?--" ^
»Maar ontmoet men dan bij kinderen der min
bedeelden niet evenveel gebreken ? Hoe menig
krom, lam, bultig en bedorven kind hebben wij
ook in de plaats onzer woning."
»Maar wie durft ook zeggen , dat de moeders van
zulke kinderen, naauwgezet gehandeld hebben ?
En ach ! wat moet het zijn voor alle vrouwen ,
wie zij dan ook zijn , die haren pligt moedwillig
verwaarloozen ? Elke blik op haar levenslang
ongelukkig kind moet haar een dols teek voor
het hart zijn , namelooze smart in haar binnenste
storten. En hare dierbaren zeiven, wanneer zij
door hunne gebrekkelijkheid zich aan den hoon
en den spot van zoo vele onredelijk denkenden
zien blootgesteld , en voor geenen werkkring zich
vaak geschikt gevoelen — ach ! hoe moeten dezen
dan met huivering zich hunne gewetenlooze moe-
ders herinneren ï'"*
» God , behoede en beware mij voor zulk een jam-
merlijk ongeluk ! —"
»Amen! lieve maria. Gij doet het uwe, en meer
vermoogt gij niet. Ook bij de grootste zorg kan er
een onheil plaats vinden , indien de beste Vader
zijne hand niet bewarend over onze dierbaren
uitbreidt. Maar Hij is met hen, O! het was een-
maal zulk een schoon geloof bij de Joden, dat