Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
gevaren van uwe kinderen zoudt kunnen afwe-
ren.
»Aan hoeveel staan zij bloot, en nogmaals her-
haal ik mijne vraag: kan het eene moeder onver-
schillig zijn, of hare kinderen regte of verkromde
ledematen hebben?"
» Wij kunnen , Gode zij dank ! veel, zeer veel toe-
brengen, om dit kwaad voor te komen, en 's Hoog-
sten liefde gaf ons een redelijk verstand, ten ein-
de de regte middelen aan te grijpen. En mij dunkt, ^
lieve maria, gij zijt op den besten weg, om uwe
kinderen voor zwakheid en ligchaams gebreken te
bewaren. Gij gewent uwe kinderen aan eene vroe-
ge en eigene oefening , o^xreenkomsiig hunnen leef-
tijd."
»Ik heb het altijd voor schadelijk gehouden , wan-
neer men de lieve kleinen te lang liggen en te
veel zitten liet, of hen door leibanden of in eenen
loopwagen het gaan leerde."
» Met regt. Men moet het kind niet eerder tot
staan en gaan dringen, als wanneer de krachten
daartoe aanwezig zijn. Dan rigt het zich van zelf
op. Elke te vroege oefening kan slechts nadeel
aanbrengen; het bekomt daardoor eenen onzekeren
en verkeerden gang. En nog verderfelijker is het,
indien men de kinderen tot een lang staan aan
stoelen en andere dingen dwingt, want hierdoor
spannen zij den ruggegi-aad en de beentjes al te
zeer in. Daarom zie ik het zoo gaarne, dat gij de
uwen gedurig buiten brengt, en hen in het mulle
zand laat omkruipen ; aldus vergt gij niet te veel."