Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
door luik of gordijn verduisterd word, want het
kind wendt de oogjes altijd naar het licht, en leert
aldus scheel zien — zoo zijt gij gerust, en bena-
deelt uwe lievelingen niet,'*
»Maar, daar ruste zoo volstrekte behoefte voor
hen is, zou het dan niet beter zijn, dat wij on-
ze oudere kinderen wat langer lieten liggen? Zie,
beste albrecht, onze leentje is pas vijfjaren,
was het althans omtrent haar niet goed?"
»Neen, maria, denk slechts aan het spreek-
woord : de morgenstond heeft goud in den mond.
Dat lang achter elkander slapen, is niets anders
dan gewoonte. Hoorfgij niet zelve, hoe onze leent-
je tijdig wakker wordt, en vroeg uit het bed
verlangt. Dit is het geval met alle kinderen, die
gezond en niet verwend zijn. Leg haar liever te-
gen den middag eenige oogeublikken neer, maar
beroof haar niet van de morgenlucht, die de
gezondste en de versterkendste is. Ook maakt een
ie zacht bed en een te lang liggen in hetzelve,
zonder te slapen, het ligchaam week en den geest
verdrietig. En het nadeelige daarvan wordt te groo-
ter, naarmate de jaren vorderen. Vooral is er iets
wat niet mag vergeten wórden;" voegde albiiecht
er met meer dan gewonen ernst bij.
»En wat is dit?"
» Het is een teeder punt, en waarover ouders
elkander te weinig onderhouden, van hoeveel ge-
wigt het ook is. Het zachte bed en het te lang sla-
pen bevorderen, naar mijne stellige meening, een
te vroeg ontwaken der geslachts drift."