Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
slaap , deze is toch voor hen zoo groote behoei-
te."
»Zonder twijfel is hij dat. Onder de menigvuldige
weldaden, die uit s'Hoogsten wijze verordeningen
voortvloeijen, behoort vooral de slaap ; al wat leeft
en ademt heeft deszelfs verkwikkenden en verster-
kenden invloeil noodig. En hoeveel te meer dus
kinderen. Zij arbeiden wel niet voor het uiterlijke,
doch des te meer is de natuur inwendig werk-
zaam, om hunnen groei te bevorderen; hoe groote
behoefte bestaat er dus bij hen, om in den slaap
voor de aangewende krachten vergoeding te vinden.
Daar en boven is de omloop van bloed bij hen
ook veel sneller dan bij volwassenen- Maar zoudt
gij nu denken , dat zij minder goed zullen rusten,
wanneer zij daar op den grond neerliggen, dan
in een bed of in eene wieg?"
»Het was eene invallende gedachte."
»Verdrijf haar, want het tegendeel is waar. Ik
moet u mijne volle goedkeuring betuigen over uwe
gewoonte, om van jongs af de kinderen niet te
sterk in te wikkelen, hetgeen zoo ligt voor derzel-
Ver zoo buigzame leden gevaarlijk kan worden.
Vrije, onbelemmerde beweging is voor de voor-
spoedige ontwikkeling en voor den bloei des lig-
chaams noodzakelijk. En zou dat niet even zoo
met den slaap wezen? Uwe moederlijke hand heeft
over den grond de bedjes uitgespreid, niets van
buiten belemmert hen, zij strekken hunne leden
vrij uit, en genieten ten vollen de weldadige uit-
werking des slaaps. Zorg slechts, dat de kamer