Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
lieden, die daar voorbij wandelden en genoeg
dienstboden kunnen nemen, om voor hunne kin-
deren te waken. Wie evenwel bewaakt de onzen?
Daar ligt de tweejarige joiian op zijn bedje te
sluimeren; want indien hij ontwaakt, zich uit
hetzelve wil begeven , op den grond valt en zich
jammerlijk bezeert? liet jongste sluimert in zijn
wiegje, wat indien —--? — God, ik kan het
naauwelijks uitspreken, welke angst mij dikwijls
overvalt, wanneer ik aan deze en andere gevaren
denk, die hen bedreigen! En toch — ik kan
niet alles!"
»Maar beste vrouw, mag ik u nu niet toevoe-
gen, wat eenmaal de Heer sprak tot de zuster van
haar, die uwen naam droeg: »Martha, Martha,
gij bekommert en ontrust u over vele dingen?"
Is er dan geen hooger Beschermer, en mogen wij
niet gelooven, dat zijne hand voor kinderen waakt?
Zinkt nu op eenmaal het vertrouwen op Hem
weg, dat vertrouwen, hetwelk gij zoo vaak bij
mij hebt opgewekt? Niet moedeloos, beste 3iaria,
tvij hebben hen niet behoedt tegen de gevaren ,
waaraan zij nu reeds bloot gesteld waren, dat deed
Hij, de Almagtige en zal het verder doen. —
Doch er is te gelijk nog al wat uit te deuken , om
u gerust te stellen. Gij vreest voor hen geduren-
de den slaap, wel nu, spreid overdag beider bed-
jes op den grond der kamer, en laat hen dan
woelen zoo veel zij willen , zij zijn beveiligd voor
dat gene, wat u beangst."
»Maar zou hun zulks niet hinderen in hunnen