Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
niet mijne zachte, tevredene maar eene legen
den hemelschen Vader ondankbare en morren-
de makïa viel albrecht haar in, die juist om
den hoek der woning aankwam, en hare laatste
eenigzins luider uitgesprokene woorden gehoord'
had. »Ik hoopte op eene regt vriendelijke ont-
vangst, en zie, in plaats daarvan, zit gij daar
in zoo troostelooze gedachten ter neder
»Beste albrecht, ik verdien uw verwijt, mijn
geest verdiepte zich te veel in de moeiten en be-
zwaren , met onzen stand verbonden, en vergat
den Oneindige en de tallooze proeven zijner va-
derlijke liefde. liet smart mij , dat ik Hem be-
leedigd, en ook u bedroefd heb. Ik weet uwe
liefde op prijs te stellen , en dit te meer, naar-
mate gij mijne zwakheden niet alleen draagt, maar
mij ook te gelijk beter zoekt te maken/'
» Lieve maria , daarvan past het mij eerder dan
u te spreken; doch zeg mij —"
»Antwoord mij vooraf: kan het eene moeder
onverschillig zijn , of hare kindei'en regte of ver-
kromde ledematen hebben, en aan eenig lig-
chaamsdeel nadeel lijden?"
»Maar hoe komt gij aan deze vraag?"
»Langs eenen gansch natuurlijken weg Ik wil mij
gaarne elke zorge en elke inspanning voor onze lie-
velingen gestroosten; maar ach ! vermag ik alles ?
Gij weet het, met de uitbreiding van onzen huis-
selijken kring vermeerderen ook de werkzaamhe-
den; ik kan niet zoo naauwkeurig op hen letten,
als ik wel wilde. Ik dacht aan zoovele voorname