Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
/ -
52
YII.
een gesprek, meï de ligciiamelijke
opvoeding in verband staande.
Dat de beste mensch mensch blijft, en onder
toenemende bezwaren dikwijls den moed verliest,
daarvan gaf ook maria , bij al de sterkte van ha-
ren geest, wel'eens het bewijs. Zoo zat zij op
zekeren zondag namiddag, terwijl albrecht nood-
zakelijk ergens elders zijn moest, regt mismoedig
op de bank voor hare woning. »Hoe gelukkig,"
sprak zij bij zich zelve, »zijn toch de voorname
lieden, die zoo vreugdevol en welgemoed hier
voorbij wandelen! Zij kunnen voor hunne kinderen
veel beter zorgen dan wij, die minder bedeeld
zijn ; zij hebben de noodige dienstboden, die
verzorgen en verplegen het kind, wanneer de moe-
der geen tijd heeft, zich met hetzelve bezig te
houden. Zoo zijn de kinderen voor schade bevei-
ligd. Maar ach ! hoe gevoel ik met eiken dag de
toenemende zwaarte des huisgezins. Alles rust
op mij , slechts een klein dienstmeisje staat aan
mijne zijde; hoe zal ik, bij de opeenhoopende
zorgen en werkzaamheden, moed en kracht bewa-
ren , hóe aan mijne dure pligten omti-ent mijne
kinderen beantwoorden? — zoo waar God leeft..."
»Zoo waar God leeft! — neen, heden zijt gij