Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
op, verbeuzel geen enkel oogenblik, houd mij
niet op met nutteloos gesnap, doe alles ter bestem-
der ure , en geloof mij, waarde buurvrouw , ik
heb nog tijd over. Ik kan nog menig kwartier
met mijnen ALBRECHT, in onderlinge gespi-ekken,
doorbrengen, of tegen den avond met hem, door
eene wandeling , de krachten van ligchaam en
geest herstellen."
»In der daad, ik zie het dagelijks , en zeg het
ook gedurig, bij u is het steeds, als of gij te el-
ken stond vaardig zijt."
»Gewoonte doet ook veel, daartloor wordt mij
alles ligter. Ook mijne kinderen zijn aan orde, en
niet minder aan reinheid gewend , zoodat zij
geene wanorde kennen of eenige smet aan zich
dulden kunnen. Ook weten zij zich zelven reeds
zeer goed te helpen, of helpt de een den andere."
»Zoo ziet men het aan u, dat men in even
denzelfden tijd en zeker met gelijke moeite veel
uitrigten kan, wat onze ouders of groot-ouders
deels niet deden , deels voor geheel onmogelijk
hielden. Men moest over de kortheid des tijds
minder klagen, maar liever denzelven beter ge-
bruiken."