Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
den aangetast. Schande en spot zou men zich o]»
den hals gehaald hebben, indien men het gewaagd
had, van deze gewoonte af te gaan. Ja, ik geloof,
mijne zalige moeder ware van schrik gestorven,
had zij in den winter een venster of eene deur
open gevonden ; en ik ben zeker, dat nog vele
ouders in datzelfde denkbeeld verkeeren, en den,
ouden lang betreden' weg blijven bewandelen."
»Ik weet dat maar al te zeer, waarde buur»
vrouw. Menigeen houdt mij voor eene gekkin,
die alles beter meent te weten, en alles beter wil
hebben , dan andere lieden. Nog onlangs moest
ik het hooren, wat voor nut toch dat onophoude-
lijk wasschen en reinigen aanbragt, en waarom
deuren en vensters altijd openstonden , als wilde
men iedereen getuige maken van hetgeen meu
deed. Ook was er voor eene goede huisvrouw
wel wat anders te doen, dan zich altijd met de
kinderen te bemoeijen. Er was buitendien genoeg
te bezorgen; en waar kon men voor alles tijd
vinden ?"
»Zoo iets hoort men nog dikwijls, en wel van
moeders, wie het overigens niet aan verstand ont-
breekt."
»Zoo veel vermag het vooroordeel. — Doch om
nog eenmaal op het punt te komen, als of ik te
Teel tijd aan mijne kinderen besteedde — is er
dan iets, wat aan het moederhart dierbaarder zijn
kan, dan het welzijn harer lievelingen ? De moeite
is voor mij niet te groot, en geene andere werk-
zaamheid wordt er door verzuimd. Ik sta vroeg