Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
water Is slechts dau ongezond , wanneer het lig-
cliaaui reeds verwend en verweekt is ; maar ook
zelfs dit, zou ik meenen , kan hersteld worden,
indien men deze vertroetelde, teedere kinderen
langzamerhand aan het koude vocht zoekt te ge-
wennen." Van de vroegste jeugd af, was dus
RIA gewoon hare kinderen dagelijks te reinigen ea
te 'zuiveren, of hen te doen baden, indien daar-
toe slechts de tijd en de gelegenheid gunstig wa-
ren. Gewoonlijk deed zij dit laatste des middags
of tegen den avond. Aldus hardde zij derzelver
ligchamen tegen het meest verschillende en afwis-
selende weder , zoodat zij zonder nadeel zich aan
eene ruwe lucht en scherpen wind konden bloot
stellen.
»Jufvrouw ALBRECHT," zcide eens eene oude
verstandige buurvrouw lot haar, »ik heb toch
ook kinderen gehad , maar geen van de mijnen^
is iniiner zoo gezond geweest als de uwen. Ook
kan ik niet begrijpen , waar gij den tijd van daan
haalt, om uwe kinderen eu uw huis steeds zoo
rein te houden."
»Deze vraag," antwooi'dde MARIA, »doet mij
van u wonder, daar gij immer eene zoo werkzame
en kloeke huisvrouw geweest zijt."
»Gij ziet het goede aan anderen meer dan aan
n zelve," hernam gene. »Wie had zich vroeger
zulk eene wijze van opvoeden voor mogelijk gedacht.
In mijnen joi^geren leeftijd meende men, dat het
heilige pligt was de kinderen toch goed warm te
houden opdat zij door geene verkoudheid wer-