Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
vorderden; maar ook zorgde zij, bij toenemende
jaren, dat zij in de uren van rust zich door eene
wandeling in de opene lucht verkwikten en veld-
sterkten. En niet minder was zij waakzaam voor
hare woning, lloe zij er ook legen was, dat hare
kinderen, vooral terwijl zij jong waren, aan
geen' langdurigen togt of trekking van lucht bloot-
gesteld waren , zoo zorgde zij evenwel regelmatig
daarvoor, dat deze den vrijen toegang tot alle ver»
trekken had, en in dezelve steeds een reine, ge-
zonde, drooge lucht werd ingeademd. Uet ontging
haar niet,, hoe daar, waar schadelijke, onzuivere
dampen de overhand hebben, een licht steeds
donker en duister brandt, ja wel eens uitgaat, en
gemakkelijk kon zij het zich dus voorstellen , hoe
veel de gezondheid der menschen lijden moet,
wanneer zij in steeds geslotene , door uitwasemin-
gen en onzuiverheid opgevulde vertrekken verkee-
ren. Geheel hare woning was zindelijk , en steeds
zoo veel mogelijk voor de vrije lucht opengesteld.
Maar die reinheid bevorderde zij nog meer bij
hare kinderen. » Geen dier sprak zij vaak bij
zich zelve, »kan behoorlijk opgroeijen en gezond
. zijn , wanneer men het in morsigheid als laat
verstikken; en hoeveel minder de mensch, wiens
ligchaamsbouw veel kunstiger is. Daarom doet
ook de wijze Schepper ons het reine, frissche wa-
ter overal ontspringen, opdat wij'de huid van
alle onreinheid zouden vrijhouden, want dan alleen
vermag zij naar behoren alles, wat onbruikbaar en
nadeelig is, naar buiten te laten uitwasemen. Frisch