Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
fen en met de noodige zorgvuldigheid vervaardigd.
Vooral zorgde zij reeds van den beginne af, dat
niets te naauw sloot, want verre van haar was
het denkbeeld, hetwelk vele moeders bezielt, als
kon een kind niet regt opgroeijen , wanneer het ,
zonder eenige persing van kleederen, enkel aan de
natuur werd overgelaten. Waar men het ligchaam in-
wikkelde , moest de kleeding wel ter bedekking maar
geenszins voor hetzelve tot eene lastige kluister zijn.
Eene ware marteling was het, naar hare meening, voor
het arme wicht, vaak reeds bij de geboorte, te stijf
in doeken en windsels gewikkeld te worden , en
aldus zich belemmerd te gevoelen; in het gedurig
schreijen der kinderen, verbeelde zij zich, was het
te vaak hoorbaar, hoe smartelijk hun die dwang
viel. »Neen," zeide zij dikwijls tegen albrecht,
» ook zij willen, even zoo wel als de volwassenen,
vrijheid van beweging en eene onbelemmerde uit-
waseming der huid." Hoofd, voetenen hals be«
dekte zij steeds zoo ligt zulks mogelijk vras.
Reeds van den aanvang af, bragt zij hare lievelin-
gen in de vrije lucht, daar toch is voor den
mensch de ware levensbalzem. Zij zelve wist zulks
bij eigene ervaring, en zij zag het dagelijks aan
anderen, die veel bulten hunne woningen moeten
verkeeren, welk eene aanwinst hunne gezondheid
en krachten aldus ontvingen. Vóór zij nog staan
konden , liet zij hare kinderen gaarne in het zand
rondkruipen, en zich oefenen; naderhand koos
zij bij voorkeur zulke speelen voor ben uit, die
buiten 's huis moesten geschieden, en inspanning