Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
4C
ook bij haar weinig opmerkzaamheid en even wei-
nig moeite. Aan allen, die bij hare verlossing
tegenwoordig waren, drukte zij het ernstig op
het hart, om voor den pas geborenen de meeste
zorg te dragen. Zuiver water, met een wéinig
Spaansche zeep , was het eenvoudig vogt ter rei-
niging door haar bestemd. Door middel van eene
spons of van een' zacht flanellen lap, liet zij met
dit vocht hai*e kinderen overal wasschen, en geen
enkel deel des ligchaams werd overgeslagen. Ea
daar zij het geluk had, zonder veel moeite te
verlossen , was zij al spoedig in staat, naauwkeu-
rig loe te zien, of alles behoorlijk was verrigt.
Zoo werd reeds van de geboorte af menig nadeel
voorgekomen. Met gelijke zorgen behartigde zij
de kleeding harer kinderen. In de natuur zag
zij andere levende schepselen, den mensch alleen
uitgezonderd, tegen den Invloed des weders be«
schut, en met wijsheid die beschutting ingerigt.
Zij merkte het op, hoe in den zomer de haren
der zoogdieren cn de vederen der vogelen zich
verdunden, maar In den winter weer dikker wer-
den. Daaruit trok MARIA het besluit, dat de
Schepper haar hierin als met den vinger had aan-
gewezen , hoe ook zij de kleeding harer kinderen
niet altijd dezelfde moest doen blijven, maar zich
in dezen volgen naar elk jaarsaisoen, en de gesteld-
heid des dampkrings. Zoo was dezelve nu eens
warmer, dan weer koeler, naar den toestand
van buiten zulks vorderde. De kleedei'en zelve
waren niet kostbaar, maar toch uit degelijke stof-