Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
4i
Tl.
MARIA GEWENT HARE KINDEREN AAN
EENE GEZONDE LUCHT EN
AAN REINHEID.
Gelijk, helaas! in verschillende andere oorden,
zoo ook heerschlen er in de plaats van MARIa's
woning onderscheidene verkeerde, hoogstnadeeli-
ge gewoonten. Zoo bestond er een algemeen ge-
bruik, om den kinderen aanstonds na de geboorte
het hoofd te drukken, ten einde aan hetzelve
een' bepaalden vorm te geven. Men vergat, hoe
door deze drukking der hersenen ligt eene be-
roerte of stuiptrekkingen konden ontstaan, en
doodelijke gevolgen hebben. — Even zoo werden
zij regt warm gewassen, dan in dikke doeken ge-
wikkeld , en in verwarmde bedden gelegd. Zoo
reeds van de geboorte af verwend, werd zulks
nog vermeerderd, naarmate zij ouder werden.
Steeds werden de hoofden der kinderen altijd
zwaar gedekt , en de meest warme kleederen ge-
kozen ; voor beweging en oefening der krachten,
in de vrije natuur zorgde men weinig, en gedu-
rende den zomer en winter vergunde men de
lucht Y3n buiten geen' onbelemmerden doorgang,
noch waakte genoegzaam voor de reiniging der
woningen. De groote nadeelen daarvan waren dan