Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
» ƒ
verteert, kan hen tot voedsel dienen, en goed
bloed en goede sappen bereiden. Maar ach ! hoe
vele moeders vergeten zulks. Reeds van de ge-
boorte af, wordt de zuigeling te vaak overvoed,
zoodat liij de geronnene melk weer uitbraakt —
welk eene schade moet dit aanbrengen ! De voed-
zame deelen gaan niet in het bloed over, en de
maag is steeds bovenmate opgevuld. En denk nu
eens, hoe dit kwaad moet toenemen, wanneer
men voortvaart, aldus de kinderen te behande-
len , hen zoo ongeregeld te voeden , de spijsver-
teering te belemmeren, en hen als op te stoppen.
Daar moet wel gedurig de arts verschijnen, om
de verdorvene magen te reinigen. De stoelgang
is onregelmatig of gestremd , de slaap onrustig.
Wie zal het heer van krankheden optellen , het-
welk uit zulk eene verkeerde voedingswijze ont-
staat, en aan vroegere tijden geheel vreemd was?
Zie, beste vrouw, dit had mij in eene ernstige,
eenigzins sombere stemming gebragt, doch reeds
is mijne ziel weer vrolijker, sints ik u en uwe
dierbaren zoo opgeruimd mag aanschouwen. Zou
ik God niet vreugdevol danken, dat Hij ons, bij
een minder deèl van tijdelijk goed, toch zoo ge-
lukkig maakt!"