Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
en bepaalde werkzaamheid gewend, zoo ontstond
er bij hen stille tevredenheid , met het weinige ,
dat zij hadden, en benijdden zij andere kinderen
niet, om hunnen meerderen overvloed. Hoe na-
men zij in gezondheid en ligchaamskracht toe ,
hoe werden zij reeds vroeg voorbereid , om een-
maal de bezwaren en moeiten des levens te ver-
duren !
»Zoo ernstig?" vroeg maria eens des avonds
aan haren ALBaECHT , toen hij van een bezoek
uit de stad terugkeerde; »verheugt u niet de op-
geruimdheid , waarmede onze kinderen u juichend
tegenspringen ?"
»Ja wel, goede 3IARIa , maar mijne ziel is nog
ontstemd door hetgeen ik dezen dag gezien heb.
Het is een ware jammer, dat vele moeders, door
dwaze liefde als verblind, er slechts op uit schij-
nen te zijn, om datgene te doen , wat voor hunne
kinderen schadelijk is. Ik moest heden den Heer
JB.... spreken, en werd door hem dringend genoo-
digd, den maaltijd met de zijnen Ie houden. * Ilij
is een braaf man en zijne echtgenoote eene vrien-
delijke gastvrouw. Het uur was daar , waarop wij
ons rondom den disch plaatsten, die overvloedig
van het noodige voorzien was, veel beter dan op
onze feestdagen. Hoe veel beter, dacht ik, hebben
het toch de vermogenden, dan de min bedeelden;
waarom mogten ook onze omstandigheden niet
ruimer zijn ? Ik stelde mij voor , dat de kinderen
des huizes vrolijk binnen komen , en met een op-
geruimd gelaat aan den keurigen maaltijd zouden