Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
Ie zij moeskruiden, doch niet gekruid, en even-
min te zout of te vet gereed gemaakt. Overigens
•wel doorhakken brood , en veelal des avonds eene
melksoep. Van deze hoogst eenvoudige levens-
wijze werd zelden afgeweken, zulks geschiedde
enkel op feestelijke dagen , die trouw in den huis-
selijken kring gevierd werden , of wanneer aanver»
wandten en vrienden hen bezochten. Bij zulk
eene behandeling gevoelden de kinderen zich op
den duur wel, hunne gezondheid bleeft niet alleen
bewaard, maar zij waren ook met het hun toege-
diende zoo te vreden, dat zij naar geene lekkeren
spijzen verlangden.
Maar nog iets anders had MARIA zich tot ge-
woonte gemaakt. In menig hulsgezin had zij het
opgemerkt, hoe vele moeders steeds gereed waren,
op eiken tijd van den dag den kinderen de vrijheid
te laten eenige spijs, veelal deze of die lekkernij,
Ie gebruiken. liet was haar niet ontgaan , welk
een' schadelijken invloed zulks had, niet alleen op
derzelver humeur, maar vooral op den eetlust,
die alzoo bedorven werd. Op den bepaalden etens-
tijd liet zij de haren behoorlijk naar genoegen zich
■verzadigen, maar buitentijds ontvingen zij niets.
Hiervan was het weldadig gevolg, dat zij zich al-
tijd met graagte rondom den toebereiden disch
plaatsten, de eenvoudige, maar gezonde kost met
smaak gebruikten, en met eiken spijs genoegen
ïiamen, die de moederlijke hand hun aanbood.
Zoo leerden zij weinige behoeften kennen, zoo wer-
den hunne verteerings-organen aan eene geregelde