Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
lagclite de moeder, die in deszelfs beschouwing
als verzonken was , zoo vriendelijk legen. Ras be-
gon het de heldere oogen van het kleine, mollige
gezigt, en de weerlooze handjes en armpjes leven-
dig te bewegen , hetgeen veelal door een spoedig
insluimeren gevolgd werd.
Gewoonlijk duurde het niet lang, of het ligtere
voedsel moest door meer vaste melkspijzen vervan-
gen worden , waarbij zich hare kinderen dan ook
zeer wel bevonden. Zij was verstandig genoeg, om
het voorbeeld van zoo vele moeders, die door kun-
stig toebereidde, lekkere, maar onverteerbare spij-
zen den haren goed meenen te doen, niet na te voN
gen; zij merkte het te duidelijk op, dat de ge-
volgen daarvan hoogstschadelijk, ja voor de ge-
zondheid dikwijls verwoestend waren. Zij kende
te zeer hare moederlijke pligten , en hing aan de
Laren met te groote liefde, dan dat zij aldus hun
onheil bewerken wilde. Als zij op andere, reeds
Vi'oeg verwende, door verkeerde voedingsmiddelen
verzwakte kinderen zag, op de bleeke kleur staar-
de, die zich over hunne wangen verspreidd^e, dan
dankte zij haren God zoo innig, dat hij haar wijs-
heid en omzigtigheid gaf in den omgang met de
hai'en. In plaats van met verslappende, warme
dranken leste zij hunnen dorst mét frisch koud
water, nu en dan afgewisseld door eene teug laauw
warme melk, of, toen zij grooter werden, door
een' dronk goed bier. Gedurende de eerste jaren
bekwamen zij geen vleesch, dit werd hun eerst na-
derhand gegeven, maar des te overvloediger gebruik-