Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
den dei' volle borst hield zij even zoo maat en
])erk, zocht zij zulks niet te veel, en evenmin te
weinig te doen; zes malen des daags, en dus alle
twee uren, liet zij het kind zuigen, en nimmer
des nachts. Wel zag zij moeders, die dit elk
oogenblik deden, wanneer hare kinderen schrei-
den, ofschoon dit schreijen slechts uit tijdverdrijf,
of uit ongesteldheid en andere ongelegenheid
voortvloeit, ja zelfs tot uitzetting der longen en
tot verteering noodig is. En wie zou haar durven
berispen ? Door dat gedurig opnemen en ronddra-
gen, wordt het kind onrustig en dagelijks woeliger;
de schuld daarvan ligt meest bij de moeders zeiven.
Daarenboven, ontvangt het te veel voedsel, dan kan
liet zulks niet verteren, en het ontlast zich daarvan
door braken, of het wordt door hetzelve ongesteld.
Ook heeft in dat geval het zog der moeder geen'"
tijd genoeg, om ter voeding regt geschikt te worden.
Jd, in de eerste weken,moet het kind schreijen,
zal het niet naderhand aan borst- en longkwalen
lijden, gelijk zoo vele kinderen van rijke ouders.
Intusschen spreekt het van zelve, dat men tevens
moet toezien, of ook eenige krankheid daarvan
schuld is , of een band , eene speld of iets anders
den kleine pijn eu ongemak veroorzaakt. Dat het
zich eene breuk zal schreeuwen , is alleen dan te
vreezen, wanneer het reeds door zijne verzorgsters
verwend is, om zich aan onstuimige onrust toe
te geven. Hoe gelukkig was miria in dezen. Als
haar dierbare zuigeling verzadigd was, dan rekte
hij zich met welgevallen op haren schoot uit, cn