Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
melk is dan ook daarom in den aanvang dun eu
waterig, en neemt naderhand van dag tot dag
in dikte toe. En ook zij is het beste middel , om
de onreinheid , die het kind met zich ter wereld
brengt, op te lossen eu uit te werpen. Uoe veel
beter is zij daartoe geschikt, dan de vaak gebruik-
te kunstmiddelen , die wel eens schade doen, en
alleen dan mogen gebezigd worden, wanneer de
zuigeling uit de moederlijke borst het zoo welda-
dige zog niet trekken kan.
3I4RIA begreep intusschen met regt , dat het
niet genoeg is , den kinderen eigen voedsel aan te
bieden; neen, bewust zijnde, dat hetzelve voor be-
derf vatbaar was, gebruikte zij gedurende het zogen
de hoogste omzigtigheid. liet was haar duidelijk ,
dat de moedermelk hare weldadige kracht moest
verliezen door ongezonde spijzen , door elk over-
matig genot, door geestrijke dranken, door hevige
hartstogten, door toorn , haat, afgunst, schrik ,
en zoo veel anders. Uet lag in den aard der zaak ,
dit begreep zij duidelijk, dat de zuigeling, bij
zulk voedsel, menige ziektestof moest inzuigeu,
en deze eene hoogstnadeelige werking op het kind
uitoefenen — eene werking, die te verderfelijker
moest zijn, naarmate het reeds van vader of moe-
der eenig natuurlijk gebrek had overgeërfd. Met
welk eene zorg waakte zij dus voor haar zelve,
hoe zocht zij, met biddenden ernst, hare neigin-
gen te beheerschen en haar hart te bewaren , op-
dat zij de moederlijke melk haren lievelingen zoo
rein mogelijk mogt aanbieden. En in het aanbie-