Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
1
36
deren gevoed, waardoor de vreemde borst voor
den pas geborene nog minder geschikt is. Hoe groote
omzigtigheid heeft men, daarenboven, in de keuze
dezer vrouwen noodig, wegens de veelerlei onze-
delijkheid , die onder dezelve bestaat? Ach, hoe
menige ouders hebben naderhand met heete tranen
het oogenblik beklaagd, waarop voor eene zooda-
nige de deur geopend was! Maar ook hoe kunnen
zij die zorgvuldigheid aanwenden en zich die offers
getroosten, waartoe de liefde der moeder alleen
in staat is ? Welk een smartvol gevoel moet deze
tevens ondervinden, wanneer zij naderhand de
genegenheid des kinds , die voor haar hart zoo
oneindige waarde heeft, op eene vreemde ziet
overgaan ? Van dit alles was MARIA levendig be-
wust; en even zeer begreep zij, dat daar, waar
het eigen zogen onmogelijk was , en men, om geene
vreemde binnen zijne woning te laten, tot eene
kunstige voedingswijze de toevlugt moest nemen ,
zulks met groot nadeel kan vergezeld gaan , indien
de moeder niet zelve haar in het werk stelde,
en de meeste omzigtigheid gebruikte. Daarom ge-
voelde zij, met innige blijdschap , welke een voor-
regt het voor haar was, aan eigene borst hare
dierbaren te mogen leggen. En met regt. De na-
tuur zelve beeft de moedermelk als het eerste on*
derhoud des kinds aangewezen, en van hier dan
ook dat elk dier zijne jongen voedt. De teedere
cn zwakke verteerings-organen kunnen slechts
een ligt en eenvoudig voedsel bearbeiden, en zijn
voor het zwaardere niet geschikt. De moeder-