Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
cliaamsboiiw kenmerkten. Reeds zagen wij het,
met hoe veel wijze behoedzaamheid zij, zoo wel
als ALBRECHT, alles aanwendde, om, gedurende de
dagen harer zwangerschap, hare gezondheid en
hare krachten te bewaren. Maar niet mindere zorg
bleef zij besteden, om de panden, die zij als kost-
bare geschenken der Godheid beschouwde , door
gezond voedsel, ten geschikte tijde toegediend, op.
kweeken en te sterken. Het was in haar oog eene ware
zonde, wanneer moeders, zonder dringenden nood,
d. i. bij een wezentlijk gebrek aan hare borsten, of
bij eene overgeërfde ziekelijkheid , hare kinderen
niet zelven voedden. Dat overgeven des zuigelings
aan eene minne, waarvoor dikwijls geene andere
reden bestond, dan zucht naar genot of gemak ,
wekte bij haar steeds een smartelijk gevoel op,
want daarin zag zij de verwaarloozing van een' der
heiligste pligten. En wie zou niet gaarne met haar
instemmen ? Is het dan genoeg , dat men het kind
vrouwen melk voedt? neen, het blijft behoefte
behouden aan liet moederlijke zog , omdat dit met
zijne natuur het meest overeenkomt. Reeds vóór
de geboorte was het gewoon , de stof tot voeding
uit de vochten der moeder te ontvangen , en ook blijft
het, na dezelve, met haar in de naauvvste betrek-
king ; wat zij kan geven, is nergens elders te vin-
den. Wat eene min den zuigeling aanbrengt is hem
vreemd , de melk, die zijne lipjes binnenslurpt, vaik
te zwaar, te onverteerbaar, en voor zijne gezondheid
schadelijk. Veelal hebben ook zij, die zich als
zoogsters aanbieden, reeds eenigen tijd andere kin-
3 *