Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
gelijk houde, dat men hen, die nit zwakke
ouders ter wereld komen, door eene doelmatige
opvoeding gezond en sterk kan maken. En daar-
toe behoort, meen ik, noch diepe geleerdheid ,
noch vele kunstige en gezochte middelen, maar
slechts een' wclgemeenden ernst, met de aanwen-
ding van het mij door den wijzen Schepper ver-
leend verstand. Door deszelfs uitspraken wil ik
mij laten besturen, tegen alle misleiding op mijne
hoede trachten te zijn, en vooral met God, van
wien licht en kracht afkomen , beginnen en ein-
digen. Heer der heerscharen, sterk mij in mijne
goede voornemens - leer mij naar uwen heiligen
wil werkzaam zijn, en schenk mij uit uwe vol-
heid de noodige wijsheid en den besten zegen!"
y.
MARIA ZORGT VOOR EENE BEHOOR-
LIJKE EN GEREGELDE VOEDING
HARER KINDEREN.
Gelijk MARIA zelve eene kloeke, sterke vrouw
was, zoo lag het geheel in den aard der zaak,
dat ook hare kinderen, van den eersten stond hun-
ner geboorte af, zich door eenen krachtvollen lig-