Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ii ij th Uit^Gvor-t dPz'Ps 'zijh • inerfè'^ tt?' hehóm^n
i ^ irriiiiiiv)
(Ie naoolgende werken:
A, Radijs, Hijbelsch Huisboek, of Christelijke Over-
denkingen over sominige Bijbelplaatsen des
Nienwe Testahierits , vooral Ingerigt voor huisse-
Hjk gebruik. druk', 4 dln. . ^^ . . .ƒ 10,60
--, Bij belsch lïiiisboek, over de Handelingen
der Apostelen. 2 din. •....... . . / 5,00
--, De Familie van Andouse, een geschied-
kundig verhaal, uit de tijden der Pragonades,
onder de regeerlng. van Lodewijk XIV in
Frankrijk. 2 dln./., . .........ƒ6,20
. -, Avondmaalsbpe k, of beschouwingen en
overdenkingen vópr,^ bijj, en na de viering
des Avondmaale i ......f 2,90
---—, iStal Ij eeredenen over verschillende onder-
werpen .....
. ........1. , . .,./2,90
____, Tjeerredé' over 's Heilands bede: Hoiligo
Vader bewaar zc in uwen naam! uitgesproken
bij de ])legtige bevestiging.van Lidmaten^0,40
--i—, Aan myne jeugdige Medechristenen, bij hunne
opentlijke intre'de in de Christelijke Kerk
2e druk w.;:. . ƒ 0,50
-----, Afgeperst woord, ten gevolge eener te-
regtwijzing aan s den Evangelischen Kerk-
bode..........: l .. . .ƒ0,15
A. F. van Noothoorn, Nederland en de Nederlan-
ders, in vlugtige trekken ge-
schetst ............ƒ I)C0
-------Verhalen voor vrienden van vro-
lijkheid............ƒ 1,40
_______Silena Quincuivulnera,
Vrouwenspiegel, of Lektuur voor
Dames.............ƒ IJO