Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
dringenden blik des verstands, en eene beniin-
nenswaardige iiatiiuriijklieid van handelen paren.
Zij bezat in den hoogsten graad de zoo zegenvol
werkende kunst, om in het regte oogenblik te
zwijgen, zoodat zij tijd tot verstandig overleg had,
en dan eerst er over sprak, nadat zij gehandeld,
had. Daar toe rekene men nog hare echt vrou-
welijke geaardheid en bescheidenheid, waarmede
zij, als of zij zelve onderwijs zocht, veelmeer
door voorbeeld en woord anderen leerde , en met
raad en daad den geliefden man tot een' zekeren
en vasten steun verstrekte. Hier van daan dan
ook, dat zij hem, in plaats van onverschillig,
van dag lot dag dierbaarder en onontbeerlijker
werd. Met gelijke omzigtigheid behandelde zij
hare kinderen, en terwijl het scheen, als of zij
slechts den wil van anderen gehoor gaf, geschied-
de inderdaad meestal slechts datgene , hetwelk zij
zelve voor xegt en goed hield. Hoe ver intusschen
dit haar zelfstandig bestaan en werken van alle
heerschzucht verwijderd was, dat hebben wij
reeds duidelijk genoeg bemerkt uit het gesprek,
met haren echtvriend gehouden. Uit hare laatste
woorden ervaren wij het, dat zij slechts zijne in-
zigten over eene doelmatige opvoeding met de
hai'en in overeenstemming zocht te brengen , op
dat hun onderling pogen en streven, door een
vereenigd werken^ des te beter mogt gelukken.
»Ik weet het wel," sprak zij bij zich zelve,
toen zij weer aljeen was , en hare huisselijke be-
zigheden verrigtte , »ik weet het wel, dat bij de