Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
»Dit is waarlijk geene geleerd beid! Deze naam
geeft men aan dien grooten omvang van kennis
en wetenschap, welke het deel is van hen, aan
wie de vermogens en de gelegenheid geschonken
zijn , om uit de schriften van vroegere of latere
dagen een' schat van wijsheid op te zamelen , en
door eigen nadenken te vermeerderen. Ik heb
juist zoo veel niet gelezen , maar van hetgeen ik
las nut zoeken te trekken, vooral heb ik steeds
mijne volle opmerkzaamheid gevestigd op dat al-
les , wat ik anderen zag doen of mij zei ven we-
dervoer, en mij daaruit het beste eigen gemaakt. —
Maar hoor nu verder toe, waarop ouders, indien
zij het opgegeven doel bereiken zullen , te letten
hebben. Geest en gemoed behooren met alle zorg
behandeld te worden, maar dit is het eenige niet.
Of zal de landman , wanneer hij een' gebrekkigen
zwakken ploeg heeft , in staat zijn, het land be-
hoorlijk te bebouwen? zoo kan ook de ziel, zon-
der een gezond en sterk ligchaam, niet op de
regte wijze werkzaam zijn. Het ligchaam toch is
het werktuig, door het welk de inwendige mensch
zinnelijk waarneemt, het waargenomene bearbeidt,
en tot duidelijkheid en volkomenheid tracht te
brengen. Hierom hebben ouders, bij eene doelma-
tige opvoeding, voor drie dingen te zorgen:
1 Voor de, ligchamelijke vorming ;
2 Voor de vorming des verstands;
3 Voor de zedelijke en Godsdienstige vorming."
»Zoo veel ik nu daarvan versta, beste albrecht,
zoo hebben wij uitsluitend voor de vorming des