Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
moederliefde blikt zoo diep in het kinderlijk ge-
moed , verstaat zoo geheel, wat daarin omgaat,
en kent ten vollen de taal, die voor hetzelve be-
rekend is. Ilaar spelend onderwijs, hare zachte
vermaningen, op den toon der innigste liefde
voortgebragt, haar voorbeeld van orde, vlijt en
werkzaamheid — moet niet dat alles als van zelf
den weldadigsten invloed op het verstand en het
hart des kinds hebben ? Van haar vooral moet het
de eerste Godsdienstige indrukken ontvangen, de
eei'Ste opleiding tot God, den besten Vader in den
hemel, en lot den liefdevollen Ileiland, die een-
maal kinderen zegende. Op den schoot der moe-
der leert het zoo gemakkelijk de kleine handjes
vouwen, en oog en hart verheffen tot Ilem, die
zelfs de jonge raven hoort, als ze om spijze roe-
pen. Neen, wat zij vermag, vermag niemand, ook
zelfs de vader niet."
»Zoo willen wij dan elkander trouw de hand
bieden, en vereenigd naar hetzelfde doel streven.
Maar wat is wel het eigenlijke doel, hetwelk wij
" moeten zoeken te bereiken?"
» Eene gewiglige vraag , lieve maria , waarover
ik dikwijls geboord heb, dat zelfs geleerde man-
nen in twist zijn. Intusscben zal ik u zeggen,
wat na rijp nadenken mijne meening is. Overeen-
komstig mijne overtuiging kan er slechts één doel
bestaan, namelijk: hen lot bruikbare en God-
vruchtige menschen te vormen.^'
» Dat schijnt mij duidelijk en klaar. Doch hoe
gij zoo geleerd redenereu kunt!"