Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
Gods vaderliefde iii onze magt gesteld heelt, wel-
dadig op hen zoeken te werken, opdat zij, bij
verstandelijke verlichting, te gelijk innerlijk rein
en vroom zijn, en uit heilige beginselen het goe*
de mogen zoeken."
»Maar zou het waar zijn, dat de vrouw zoo
veel kan toebrengen tot de opvoeding der kinde-
ren? Gij weet, dat ik gaarne de levens-beschrijvin-
gen van uitstekende mannen lees , die zich boven an-
deren verdienstelijk hebben gemaakt. Meermalen
kwam mij daarbij de opmerking voor den geest,
dat zij in hunne jeugd door wijze moeders geleid
waren, en aan dezelve veel, zeer veel te danken
hadden. Ook van anderen hoorde ik dikwijls deze
opmerking."
»En zij is ook zoo juist. Veelal bedenkt men
het te weinig , en toch is het buiten allen twijfel,
dat de eerste kindsche jaren voor den volgenden
leeftijd van het hoogste gewigt zijn. Yroeg zijn
verstand en hart vatbaar, om indrukken van bui-
ten op te nemen, en wat dan in de ziel wordt
gedrukt, dringt diep in dezelve door, en blijft
daar lang bewaard. En van wie ontvangt het
kind nu vooral die indrukken ? immers van de
moeder , onder wier leiding het van den beginne
af verkeert, en zich langzamerhand naar geest en
gemoed ontwikkelt. Wie vermag ook zoo veel op het-
zelve als juist zij ? Naarmate wij toch iemand nader
staan , des te eerder nemen wij iets van hem over;
en waar is nu eene inniger en naauwer betrekking
dan die tusschen moeder eu kind ? Daarenboven ,