Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
hunne dierbare panden waken, opdat hun niet
onthouden worde, wat bovenal behoefte voor hen
is , en hen voor hunne ware bestemming bekwaam
maakt. En dit te meer', daar dit veel weten vaak
eenen hoogstnadeeligen invloed op het hart heeft.
Enkele kennis maakt te ligt opgeblazen, en bij
wien is zulks meer het geval dan bij den jeug-
digen mensch ? liet hoofd opgevuld met eene
menigte van kundigheden , begint hij maar al te veel
hoog bij zich zeiven op te zien, waagt zich aan
beslissende uitspraken, en tast wel eens stout weg
het heiligste en dierbaarste aan. En welk een
vernieuwd voedsel ontvangt die laatdunkende trots,
wanneer hij , boven anderen uitmuntende , opent-
lijk den prijs der overwinning wegdraagt. Hoe
groot wordt dan de verleiding, om zich op de
verkregene kennis te verheffen , en in te stemmen
met het zoo valsche en schadelijke, maar helaas
te algemeene gevoelen, dat de gaven des verstands
meerdere waarde hebben dan die van het hart.
Welk eene dure verpligting rust er dus op vaders
en moeders, om met ernst toe te zien! Ja, al
werd ook in de scholen met even veel zorg voor
de zedelijke en Godsdienstige vorming gewaakt,
als voor de mededeeling van menigerlei kennis,
dan nog moet het voor alle regtschapene ouders
een heilige pligt zijn , om binnen den stillen
kring hunner woning aan deze schoone en verhe-
vene taak al hunne krachten te wijden. Wij ten
minsten, lieve MARIA, willen naauwkeurig op
onze kinderen letten, en door alle middelen, die