Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
uit zulii eene wijze vau handelen zoo vele beklage-
lijke wezens, die reeds vroeg naar lijf en ziel
te bedorven zijn, om aan hunne hooge roeping
op aarde te beantwoorden, en de heerlijke be-
stemming te bereiken, hun door de hand des al-
goeden Scheppers aangewezen."
»Wij willen dus, beste man , beiden naauwkeu-
rig op onze kinderen letten, ook dan, wanneer
zij eenmaal oud genoeg zijn, om de school te
bezoeken."
»Voorzeker, want het beste onderwijs is nog
geene opvoeding. Uie ontwikkeling des verstands ^
welke zij daar ontvangen , dat mededeelen eener
reeks van kundigheden , hoe nuttig, ja noodzake-
lijk dan ook, wat helpt het, zoo de vorming vau
het hart ontbreekt , en der ziel geene vaste zede-
lijke cn Godsdienstige beginselen worden inge-
prent? Wordt dit op de scholen met ernst ge-
zocht , of wordt zulks niet al te veel verwaarloosd;
ja brengt de aard van het onderwijs niet als van
zelf mede, dat aan de bevordering der zedelijk-
heid , en aan het opkweeken eener vrome ge-
moedsstemming te weinig gedacht wordt ? Er moet
in onze dagen veel, zeer veel geleerd wórden,
ja met eiken dag schijnt men meer te vorderen;
welk eene inspanning dient er aangewend, welk
een tijd besteed te worden , om niet achter te blij-
ven I Is het wonder, dan aan de zucht om het
verstand te verlichten, de vorming van het innei'-
lijk bestaan maar al te veel wordt opgeofferd? Van
hoe veel gewigt dus, dat de ouders zeiven voor