Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
inrigten ? Met welk oogmerk worden veelal de
huwelijks-verbindienisscn aangegaan? is het niet
te dikwijls meer , om een middel van bestaan Ie
vinden, dan een vroom Christelijk huisselijk leven
te leiden , en de stille woning voor het opkomend
geslacht tot eene kweekschool van Godsvrucht en
deugd te maken ? Is het dus te verwonderen , dat
er ten opzigte der wezenlijke opvoeding zoo veel
onverschilligheid bestaat? De kinderen der behoef-
iigen y wier ouders alles moeten inspannen, om
in de dagelijksche levensbehoeften te voorzien,
zijn grootendeels aan zich zeiven overgelaten. In
den meer vermogenden middenstand heerscht
nog hier en daar de heilige begeerte, oni de lie-
ve kleinen tot Godsdienst, eenvoudigheid en vlijt
op te leiden, maar ook daar veronachtzaamt men
Ie veel het innerlijke , en zorgt alleen voor het
uitwendige. Niet weinigen in de hoogere kringen
laten zoo gaarne de taak der ontwikkeling en vor-
ming hunner kinderen of aan de menigvuldige
kostscholen of aan hen over, die zich als opvoe-
ders der jeugd aanbieden; zich liever aan hel ge-
not der wereld en aan het streven naar rang, aan-
zien en vermogen overgevende , dan aan de zorg
dier panden , welke God hun heeft toevertrouwd,
Eene goede huisselijke opleiding tot Godsdienst
en deugd , met in achtneming der meest gepaste
middelen, behoort onder de zeldzaamheden. Jam-
merlijk zijn de gevolgen , die hier uit voortvloei-
jen, In plaats van krachtige, naar geest en lig-
chaam wakkere mannen en vrouwen, ontspruiten