Boekgegevens
Titel: Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Doesborch: Kets & Lambrechts, 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-644
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201365
Onderwerp: Pedagogiek: pedagogiek: algemeen
Trefwoord: Pedagogiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Maria of Raadgevingen aan moeders, om hare kinderen, naar ligchaam en geest, behoorlijk op te voeden
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
»Zeker gevoel ik van zulk eene eenzijdige han-
delwijze al het verkeerde en gevaarlijke. — Mag ik
u wel eens zeggen, hoe ik vaak gedacht heb, dat
vooral eene moeder moest werkzaam zijn?"
»Zeer gaarne."
»Nu dan, ik meen, dat eene moeder, die hare
kinderen regt lief heeft, als het ware in hen geheel
moet leven en zich bewegen, op hen hare volle
opmerkzaamheid vestigen, en hun haar gansche
hart wijden. In de haar toevertrouwde panden
moet zij hare beste kleinodiën, de dierbaarste ge-
schenken Gods zien, en het zich ten heiligen
pligt maken, hen voor het gevaar van elke kren-
king naar ligchaam en geest te beveiligen, en al-
les aan te, wenden, om beiden behoorlijk te vor,
men, levendig bewust, dat zij eenmaal van haar
doen en laten rekenschap zal moeten afleggen. Zij
mag noch moeite noch zorg sparen, waar het der
lieve kleinen tijdelijk en eeuwig geluk geldt, en
zich niet te Vreden, houden, wanneer zij voor
hun aardsch bestaan geschikt zijn, of door geesti-
ge invallen, door schoonheid des Hgchaams en een
schitterend vertoon aan de ijdelheid der moeder
een' dwazen en nietigen triomf bezorgen. Hen
■volkomen te doen worden, wat zij naar hunnen
aanleg en vatbaarheid zijn kunnen, dit moet zij
met alle inspanning trachten té bereiken."
»Beste vrouw, gij spreekt geheel in mijnen
geest; zóó gelijk gij het daar voor stelt, zou ik
yneenen, dat het zijn moet. O ! hoe innig dank ik
God, dat hij mij eene zoo brave, zoo vrome